Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie

Deklaracja dostępności

W załączeniu RAPORT DOSTĘPNOŚCI

http://centrumdomowloniow.naszaplacowka.pl/pliki/plik/raport-o-dostepnosci-1616574680.pdf

Deklaracja dostępności

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. (Dz.U. 2019 poz. 848).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://centrumdomowloniow.naszaplacowka.pl/  

oraz portalu http://centrumdomowloniow.naszaplacowka.pl/bip/  

DATY PUBLIKACJI WITRYN

Data publikacji strony internetowej   https://centrumdomowloniow.naszaplacowka.pl/  kwiecień 2019 r.   

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej  https://centrumdomowloniow.naszaplacowka.pl/ wprowadzającej nowy system  oraz nową szatę graficzną: kwiecień  2019 roku

Data publikacji strony internetowej https://centrumdomowloniow.naszaplacowka.pl/    kwiecień 2019 roku

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej https://centrumdomowloniow.naszaplacowka.pl/   wprowadzającej  nową szatę graficzną, zmieniono panel zarządzania oraz adres internetowy na  https://centrumdomowloniow.naszaplacowka.pl/: kwiecień  2019 roku

ASPEKT TECHNICZNY

Witryny są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronach działają domyślne skróty klawiaturowe. Pełna obsługa serwisów możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki. Serwisy jest wyposażone w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących, zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu oraz w przypadku witryny Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie   podkreślenie odnośników, odcienie szarości, jasne tło, a także negatyw. Obie witryny posiadają wyszukiwarkę która ułatwia szybkie odnalezienie informacji. Witryny mają stonowane kolory bez jaskrawych wyróżników dzięki czemu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Serwisy można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (smartfony, tablety).

ASPEKT INFORMACYJNY

Witryna  Centrum Administracyjnego Domów Dla Dzieci I Młodzieży w Łoniowie  oraz Biuletyn Informacji Publicznej są redagowane w taki sposób aby treści na nich zawarte były dostępne dla każdej zainteresowanej osoby. Testy pisane są w możliwie najprostszy sposób, a redaktorzy formatują tekst w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp. Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisach są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymogów ustawy.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z  osobą odpowiedzialną za prowadzenie strony internetowej, adres e-mail:  inwestycjecdddim@wp.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 511057111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Centrum Administracyjne Domów Dla Dzieci I Młodzieży w Łoniowie składa się z czterech oddzielnych domów:

Domu nr 1, Domu nr 2, Domu nr 3, Domu nr 4.

Do budynku Domu nr 4, gdzie mieści się Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży  prowadzi 1 wejście, przeznaczone dla pracowników i interesantów. Pomieszczenia administracyjne znajdują się na parterze budynku, na piętrze budynku znajdują się pokoje dla dzieci.

W Centrum  nie ma windy, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku  znajdują się toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych.

ZAŁĄCZNIKI:

								

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Utworzono dnia 24.03.2021, 09:29

BIP

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny